Oribe2001

De EsWiki

  • Aiarako herrien etimologiak
  • Alfredo Oribe Fernández
  • Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca, ISSN 1131-5350, Nº 15, 2001, págs. 159-184

p166

Delika

1257 Odelika

Antroponimo gehi atzizki batez osatuta dagoela ematen du, atzizki hori ezaguna da EH mendebaleko toponimian: -aka, -eka eta -ika atzizkiz osatutako leku izenen zerrenda luzea da oso.

Atzizki honen jatorriaz, Mitxelenak Bärhr-en iritzia biltzen du, euskararena ez del a (Michelena 1973:103-104).

Ondoren, Irigoienek atzizki honetaz luze aritu ondoren adierazi zuen -ika atzizkia, antzinan ezezik, erromatar aroaren ondotik ere erabili zela, Erdi Aroan bertan (Irigoien 1997: 399 eta hurrengoak).

Delikari buruz, Delius pertsona izena oinarrian dagoela idatzi da (Muguruza 11).

[...] baina lehenago lekukotasuneta bokalez hasten da; beraz, Deli(us) seguraski ez, baina oso izen antzekoa genuke. Gainera, toponimo honekin harreman estua duen beste bat badago oso kilometro gutxitara Urduñako eremuan, egungo Zedelika auzunea (González Salazar 103). Lekukotasu zaharretan: 1471 (Çedelica).

Hechos relativos a à Oribe2001 — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Anthroponym Delius  +
Creator Alfredo Oribe  +
Herramientas personales