MartinezdeMadinaKnorr2009b

De EsWiki

MARTÍNEZ DE MADINA, E. y H. KNÖRR BORRÀS (2009a), Toponimia de Vitoria I/Gasteizko toponimia I. Ciudad/Hiria, Bilbao, Euskaltzaindia. — (2009b), Toponimia de Vitoria II/Gasteizko toponimia II. Malizaeza, Bilbao, Euskaltzaindia.

Herramientas personales