Event (4)ko adibideei begiratzen badiegu, artikulutzat jotzen dudan morfema hasperenduna gehienetan –a bokalaz amaitzen diren hitzei gehitzen zaie

Vistas
Herramientas personales
Herramientas